cases werkwijze over ons blog contact

Think# en AventusVirtueel stage lopen met de Run Your Business-app

In opdracht van Think# en Aventus hebben we een app ontworpen waarmee MBO-leerlingen virtueel stage kunnen lopen; de Run Your Business-app.

Met deze app ervaren leerlingen wat er tijdens een stage van hun verwacht wordt, zowel inhoudelijk als op sociaal vlak. De app wordt nu als pilot in een MBO-klas gebruikt.

Opdracht

Jager & Prooi is gevraagd om het ontwerp van de app voor haar rekening te nemen. De grootste uitdaging was om de app visueel aan te laten sluiten bij de belevingswereld van de gebruikers.

Daarnaast moest de app qua interactie op een intuïtieve en gebruiksvriendelijke manier de werkzaamheden tijdens een stage simuleren; het werk op een desktop, maar ook de communicatie met collega’s via andere kanalen.

Aanpak

Om de stijl en beleving van de app aan te laten sluiten bij de doelgroep, hebben we ervoor gekozen om de app in een isometrische stijl te ontwerpen, vergelijkbaar met populaire simulator games op de smartphone. Deze stijl is aansprekend en herkenbaar voor de doelgroep, en tegelijkertijd volwassen genoeg.

Binnen de app moeten de leerlingen kunnen navigeren tussen programma’s zoals op een echte werkplek: van de mail, naar een spreadsheet, naar een Whatsapp-gesprek. We hebben hier een intuïtieve navigatie-opzet voor uitgedacht, waarbij we gebruik hebben gemaakt van herkenbare iconen, navigatie-elementen en kleuren.

Resultaat

Het resultaat is een app die MBO-leerlingen aanspreekt qua ontwerp en interactie. Uit de pilot zal blijken of de achterliggende leerdoelen ook daadwerkelijk behaald worden, en de leerlingen beter voorbereid hun stage doorlopen.

Ben je ook op zoek naar een vormgever voor jouw app?Neem contact met ons op!