cases werkwijze over ons blog contact

GHXInnovatieve workflow-applicatie: van idee tot klikbaar prototype

GHX helpt organisaties in de zorg met het efficiënter en effectiever in- en verkopen. Leveranciers dienen hun product­catalogus in bij GHX, die deze data beheert en via een bestelsysteem beschikbaar stelt aan ziekenhuizen en universiteiten.

De hoeveelheid productdata is enorm; soms gaat het om miljoenenen producten per leverancier. Deze data wordt door elke leverancier op zijn eigen manier gestructureerd en aangeleverd. Hierdoor mist er consistentie wat het voor afnemers lastig maakt om producten te vinden en vergelijken.

Aan de andere kant ondervinden leveranciers het probleem dat er enorme productlijsten beheerd en aangeleverd moeten worden. Medewerkers van GHX uploaden deze lijsten handmatig, wat erg tijdrovend is.

Bovenstaande situatie is voor GHX Nederland reden om een nieuwe applicatie te ontwikkelen, waarmee het beheer en aanleveren van de data makkelijker wordt voor de leveranciers, en deze data vervolgens eenduidig, compleet en up-to-date kan worden aangeboden aan afnemers.

Jager & Prooi is gevraagd om vanaf het begin mee te denken bij het concreet maken en vormgeven van het idee voor dit nieuwe product.

Aanpak

We zijn gestart met een aantal workshops om de huidige doelgroep(en) en workflow(s) in kaart te brengen.

Per gebruikersgroep hebben we een empathy map ontwikkeld, leveranciers en afnemers geïnterviewd, en daadwerkelijk meegekeken op de werkvloer om te zien hoe er op dit moment met het systeem gewerkt wordt. In een workshop customer journey mapping hebben we, samen met product owners, developers en managers, het huidige proces per doelgroep in kaart gebracht.

Om vervolgens een gemeen­schappelijk beeld van het nieuwe systeem te creëren, hebben we verschillende user flows opgesteld. De user flows hebben we vertaald naar schermen.

Eerst een schetsmatige opzet van alle schermen en componenten, vervolgens iteratief steeds gedetailleerder totdat we de complete flow uitgewerkt hebben.

De leverancier kan zelf data uploaden in elk gewenst formaat of structuur. Dit wordt door het systeem gemapt op een eenduidige structuur, en verrijkt door kennis die al in het systeem zit. Zo kunnen leveranciers met hun eigen bestanden werken en komt er voor de afnemer een eenduidig en compleet product­overzicht uit. Naast het uploaden kan er ook handmatig een product toegevoegd of aangepast worden, wat actueel houden makkelijk maakt.

Voor dit nieuwe product hebben we ook een nieuwe stijl opgezet, die past bij het functionele karakter. Rustige kleuren, een overzichtelijke opzet en een leesbaar font, maken het prettig om dagelijks mee te werken.

Om echt goed te kunnen voelen of hetgeen we ontworpen hebben ook logisch is, hebben we de schermen in een prototype opgezet, die tevens als demo voor (potentiële) gebruikers dient.

Resultaat

Het resultaat is een systeem dat arbeids­intensieve werkzaam­heden overneemt van de leveranciers en GHX, en daardoor de afnemers van schone, eenduidige en actuele data voorziet.

Heb jij ook een idee voor een nieuw digitaal product? Neem contact met ons op om te kijken wat wij hiervoor kunnen betekenen.Laat het ons weten