cases werkwijze over ons blog contact

Transnational InstituteEen expert review en optimalisatie van TNI.org

Voor het Transnational Institute (TNI) hebben we de website geanalyseerd en geoptimaliseerd qua gebruiks­vriendelijkheid en conversie.

Door onze aanpassingen in het ontwerp en de structuur krijgen bezoekers een beter beeld van TNI in het algemeen, vinden ze sneller en makkelijker de gewenste informatie en worden ze meer verleid tot het doen van een donatie.

Opdracht

In de afgelopen twee jaar heeft TNI feedback op hun corporate site verzamelt; zowel input van gebruikers als wensen en ervaringen vanuit de organisatie zelf. Naast deze kwalitatieve data is er ook kwantitatieve gebruikers­data in de vorm van statistieken geregistreerd. Jager & Prooi is gevraagd om deze gegevens, ideeën en wensen te analyseren en op basis daarvan ontwerp­verbeteringen voor te stellen die de website naar een hoger niveau tillen.

Aanpak

Om een goed beeld van de huidige situatie te krijgen hebben we een expert review uitgevoerd. Van de belangrijkste persona’s, die de doelgroep van TNI representeren, hebben we de gebruikersdoelen en gebruikersflow in kaart gebracht. Elke flow hebben we op tni.org doorlopen en geanalyseerd.

Daarnaast hebben we gekeken naar de statistieken. Deze gaven ons veel inzicht over de indeling en structuur; hoe navigeren bezoekers door de site, waar haken ze af en op welke links wordt er geklikt?

Op basis van de expert review en de statistieken hebben we een geprioriteerde lijst van verbeter­punten opgesteld. De belangrijkste verbeterpunten waren dat bezoekers:

   Sneller en makkelijker specifieke informatie moeten kunnen vinden
   Makkelijker een donatie moeten doen
   Sneller een idee krijgen wat TNI (voor hun) kan betekenen
   Langer op de site blijven

Om deze punten op te lossen zijn we aan de slag gegaan met het gericht verbeteren van de interactie en het ontwerp. Allereerst hebben we de complete navigatiestructuur onder handen genomen. Zowel de indeling als de naamgeving sloten niet aan bij de belevingswereld van de gebruikers. Daarnaast hebben we in vormgeving aanpassingen doorgevoerd om de scanbaarheid te verbeteren, informatie duidelijker te presenteren en de focus te leggen op de juiste functionaliteit en call-to-actions.

Resultaat

De nieuwe menustructuur hebben we door middel van een treejack bij de doelgroep getest. Hieruit bleek dat gebruikers nu sneller vinden wat ze zoeken, en beter weten waar ze zich binnen de site bevinden. Dit zorgt voor een makkelijkere navigatie binnen onderdelen, maar ook tussen onder­delen, zodat gebruikers minder snel vastlopen en afhaken.

Het ontwerp is een stuk rustiger en overzichtelijker geworden, met per pagina een duidelijke focus op de belangrijkste content of functionaliteit. Op deze manier is het op de homepage duidelijk waar TNI voor staat, heeft de zoekresultatenpagina een meer intuïtieve manier om te filteren en staat er op de juiste plekke een duidelijke call-to-action naar de donatiepagina.

Een treejack - of omgekeerde card sort - is een goede manier om een bestaande of nieuw ontwikkelde informatie-indeling te verifiëren bij gebruikers.

Hierbij worden gebruikers gevraagd om aan te geven via welk pad ze bij bepaalde content uit denken te komen. De route, inclusief ‘foute’ afslagen, wordt per gebruiker geregistreerd. Dit geeft een goede indicatie of de informatie­structuur aansluit bij de verwachting van gebruikers.

Wil jij ook een analyse van jouw site laten uitvoeren en gelijk met concrete verbeterpunten aan de slag? Neem dan snel contact met ons op!Laat het ons weten